Syabas buat anak-anak Einstein 3 serta guru subjek RBT mereka atas amali Pengaplikasian Penggunaan Alatan & Pekakasan Dlm Proses Penyediaan Reka Bentuk Makanan. Hidangan yang telah disediakan sangat menarik dan segala aspek berkaitan penyediaan serta hidangan telah dilakukan dengan baik. Tahniah! 🌸

Sila klik pada pautan untuk melihat album: https://drive.google.com/drive/folders/1D-BKcO2CJ4ArQGhyxzkQ9czdhYb21KYJ?usp=sharing

Share This